Сезони на любовта – Епизод 77

-    Кой ще излезе? – призова ораторът. – Кой ще подпише сертификата за въздържание и ще се закълне никога повече да не пие?И тогава лайното удари вентилатора и нещата наистина се оплескаха.-    Не – бавно отговори Антоан. – Не попита за теб. Но нали разбираш… той не казваше нищо смислено, така че…Столът изскърца, когато полицаят се наведе напред и заговори тихо, сякаш се страхуваше, че някой колега отвън може да го чуе как любезничи със заподозрения.-    За последен път ти казах това, когато все още беше малко момче, Ноа, затова се съмнявам, че си го спомняш – баща му отново бе застанал до масата. – То е нещо като стихче, което измислих специално за теб, в отговор на един от детинските ти въпроси. Мисля, че е много подходящо за настоящата ситуация.-    Проклет да съм. Три самотни дами. Все пак блъ-фирахте. Имахте само тройка. Щях да ви бия с моята кент. Макар че твоят флош щеше да ме бие, Чар ли. Ако господин Бел не беше преметнал и двама ни.