Север Юг – Епизод 71

След малко пристигнаха един свещеник и един хирург които известно време си оспорваха ранения. Хирургът обаче надделя и нареди да пренесат пациента му до брега на Сена където го качи на лодка и го отведе в дома му. „Ебрика!”, или силата на самозаблуждението –    Представих си как Флорес я сграбчва за косата с една ръка и замахва с всичка сила с другата, в която стиска мачетето. Общо взето, и патологът смята, че е станало нещо подобно. –    Какво точно искате да знаете? Никак – в сравнение с възможността да навредя на „Мей-п miшейд“. Отговорих ли изчерпателно на въпросите ви? Тоест изглеждаше твърде подредено, по дяволите! Негра-мп н-к работник, който много бързо попива всичко, на което и» учи арогантният доктор; твърде голям напредък за прекалени кратко време; сексуална връзка с жената на богатия съсед, чи i f би и връзка с Джилиан Пери; чувства, с които не може да I < ( нрави - и хоп! Не издържа на напрежението и откача. 1|,яла-I н I и in история е като сапунен сериал, пълни глупости!