Север Юг – Епизод 28

Настъпи кратко мълчание. –    Защото, ако не спечелим доверието им, няма да постигнем абсолютно нищо. –    Предпочитания? Обикновено Гърни взимаше решения след внимателно и продължително обмисляне – с едно ярко изключение – когато с дошло времето да смени тона на разговора, което бе плод на моментен усет, на интуиция. Облегна се на металния стол. Много е потаен, но пък има повече пари от Господ. Когато I I мкинстил демонстрира интерес към някой творец, финан-I пий ге измерения на този интерес са огромни. Огромни! Клайн погледна към Гърни.