Пепел от рози – Епизод 105

—    Благодаря ви за предложението господине — каза Мержи — но не го приемам защото бих могъл да ви изложа. Достатъчно, каза си Гърни. Не биваше да се отдава на предположения, които можеха да изглеждат като прозрения. Лесно беше да се вкопчиш в предположението си и да го следваш, докато не се озовеш в пропастта. Въпреки това той предпочиташе да си мисли, че трудностите между него и Мадлин са лесни за преодоляване или поне че разбира причината за тях. За начало като личности те бяха коренно различни. Той разбираше нещата главно чрез мислене, а пък тя – чрез усещане. Той беше запленен от свързването на точките на пунктира, а тя – от самите точки. Него го стимулираше уединението, а социалната активност го изтощаваше, докато за нея бе в сила обратното. За него наблюдението беше само едно от средствата за по-точно преценяване на нещата, а за нея преценяването беше само едно от средствата за по-точно наблюдение. –    И така, ако Флорес е гей, мотивът за убийството на булката е ревност. Така обаче може да го направи само психопат! Нима е възможно един от най-добрите психиатри в страната да не забележи, че в къщата му живее някакъв напълно откачен тип, който е в състояние да отреже главата на жена му?! 11якой трябва да разбере защо няма никаква връзка с тези момичета. Гърни разказа какво откри за текста на Малъри, като подчерта сексуалния гняв, който се долавя в пролога. Обясни му, че може да е свързан не само с убийството на Джилиан, но и с изчезналите момичета.